Daidoji Kamatari

Description:
Bio:

Daidoji Kamatari

Ombre dal Jigoku Guild_Master Viridis_Draco